Reklamacje

Możesz reklamować zakupiony towar. Wystarczy wypełnić załączony dokument i przesłać go na adres mailowy: kontakt@dobratresc.com.